מד כושר ישראלי נוכחי: 1913

מד כושר צפוי 1890

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי: