מד כושר ישראלי נוכחי: 1862

מד כושר צפוי 1881

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי: