האסיפה הכללית 2024 - תוצאות


צ - הרשימה למען השחמט בישראל בראשות ד"ר צביקה ברקאי - 7 מנדטים

ר.ר - ראשון-רמת גן - 3 מנדטים

עד- למען השחמט בראשות עוזי דיין - 2 מנדטים

לשם – למען שחמט מהנה - מנדט אחד

זהב- כפר סבא מצוינות לקידום השחמט - 2 מנדטים


נשיא בית הדין העליון הנבחר עו"ד דן מלכיאלי


משנה לנשיא בית הדין העליון – הנבחר פרופ' דוד פרנקל 


חברי בית הדין- הנבחרים:

עו"ד דמבינסקי מור

עו"ד נדל אסתי

עו"ד שניאור ילין אפרת

עו"ד פורת אילן

עו"ד לוריא מיכאל

עו"ד ריינזילבר רועי

עו"ד דהן מאיר

עו"ד רן עמיאל

עו"ד מירוז אסף


יו"ר ועדת ביקורת נבחר עו"ד בני טמיר

חברי ועדת ביקורת הנבחרים:

עו"ד צור לביא

עו"ד אלכס פינקל

אבי בנבנישטי

אלכס ניישטוט


נשיא האיגוד הנבחר זאב אלקין 

תואר נשיא כבוד של האיגוד הישראלי לשחמט השופט בדימוס תיאודור אור


תודה רבה לכל המשתתפים באסיפה