האסיפה הכללית 2024 - רשימות מועמדים

אנו מפרסמים את רשימות המועמדים והדוח הקולות הסופיים. האסיפה הכללתית תחל ביום שני 24.06 בשעה 17:00. חלוקת פתקי הצבעה החל בשעה 15:00.