האסיפה הכללית 2024 - רשימת קולות מועדונים

מצורפת בזאת רשימת קולות מועדונים לאסיפה הכללית.


ניתן להגיש ערעור על מספר קולות שנרשמו למועדון עד התאריך 03.06.2024. את הערעור יש לשלוח למייל של דינה זלטין

[email protected]


קולות מועדונים 2024