האסיפה הכללית 2024 - ההזמנה

ביום ב' 24/6/2024 תתקיים האסיפה הכללית של האיגוד הישראלי לשחמט ובחירות להנהלת האיגוד, לנשיא האיגוד, לנשיא בית הדין, מ"מ וחברי בין הדין של האיגוד, יו"ר וועדת הביקורת וחברי הוועדה ומינוי רו"ח. האסיפה תתקיים בבית השחמט: רחוב טאגור 26, תל אביב, בשעה 17:00. התייצבות החל מהשעה 15:00.


ועדת מנדטים שאושרה ע"י ההנהלה, תמנה שלושה חברים, חברי וועדת מנדטים:

עו"ד בני טמיר - יו"ר הוועדה.

עו"ד יורם צברי.

עו"ד צור לביא

לוח זמנים האסיפה הכללית 2024

עד 26.5.2024 יפורסם:

•דו"ח קולות מועדונים

עד 03.06.2024 ניתן להגיש:

•ערעור לבית הדין על מספר הקולות.

את הערעור יש במייל בלבד לכתובת [email protected]

•הגשת הצעות לשינויי תקנון - כל חבר איגוד רשאי להגיש הצעות לשינויים בתקנון האיגוד. יש לשלוח את ההצעות לשינויים במייל בלבד לכתובת [email protected] ההצעות יועברו ליועץ המשפטי של האיגוד לאישור.

עד 08.6.2024

•ניתן לרכוש כרטיסי שחמטאי המקנים זכות הצבעה.

עד 10.6.2024:

•יפורסם סדר יום של האסיפה

•יפורסם דו"ח כספי

•יפורסם דוח מילולי

•יפורסמו קולות סופיים למועדון

•החלטת בית הדין בערעורים הנוגעים לאסיפה הכללית.

•מסירת דוחות ועדות.

•הגשת רשימת מועמדים להנהלת האיגוד

•הגשת מועמדות לנשיאות האיגוד

•הגשת שמות מועמדים ליושב ראש ועדת ביקורת וחברי הועדה

•הגשת שמות מועמדים לאב בית הדין, ממלא מקום אב בית הדין וחברי בית הדין

•הגשת הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינויי תקנון) - לשלוח במייל למירי דן [email protected].

עד 17.6.2024:

•פרסום ההצעות המתוקנות לשינויים בתקנון.

•פרסום הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינויי תקנון).

•פרסום מועמדים להנהלה - רשימות מועמדים.

•פרסום מועמדים לבחירה אישית להנהלה.

•פרסום שמות מועמדים ליו"ר ועדת ביקורת וחברי הועדה.

•פרסום שמות מועמדים לנשיא האיגוד.

•פרסום שמות מועמדים לאב בית הדין, ממלא מקום אב בית הדין וחברי בית הדין

•פרסום מספר הקולות הסופי למועדון.

•הגשת הסכם עודפים

•הגשת דוחות של ועדות.


הזמנה עם לוח זמנים לאסיפה הכללית 2024

טופס הגשת מועמדות לבית הדין

טופס הגשת מועמדות לועדה ביקורת

טופס הגשת רשימות להנהלה

טופס הסכמה למועמד להנהלה

יפוי כוח לאסיפה הכללית 24.06.2024

טופס הגשת מועמדות לנשיא האיגוד

טופס הסכם עודפים