פרסום ציונים של קורס שיפוט

להלן הציונים של משתתפי קורס שיפוט בהדרכתו של אלון כהן מהמבחן שהתקיים במרץ 2024. ברכות לכל המשתתפים ועוברים!


ת"ז    ציון

2676: 61

9709: 60

9554: 76.5

4777: 82

5887: 91

8064: 77

0196: 84

4296: 63.

8880: 67.

3024: 61 

3563: 78