קורס מאמני ומדריכי שחמט

האיגוד הישראלי לשחמט פותח קורס מאמני ומדריכי שחמט, על מנת להכשיר דור מדריכים חדש וכדי לאפשר הענקת תעודות בסיום, על פי אמות מידה של משרד הספורט