הזמנה לקורס שופטים

אתם מוזמנים להשתתף בסמינר יעודי לשחמטאים המעוניינים להיבחן במבחן בחוקת השחמט, שהוא אחד התנאים לקבלת דרגת "שופט מוסמך" או לקידום לדרגת "שופט לאומי". בנוסף לכך, הקורסים וימי העיון מיועדים לשופטים פעילים המעוניינים לרענן ולהעשיר את ידיעותיהם בנושאי חוקה ושיפוט