מכרזים תחרויות נוער 2024 - עדכון תאריך הגשה

להלן מכרזי הנוער פתוחים לשנת 2024. שימו לב לשינוי תאריך ההגשה של המכרזי אליפויות בתי ספר! (מכרזים לפרויקטורים)