הקלות במשחקי הליגות לבוגרים


במסגרת ההקלות לשעת המלחמה - 

בליגות א, ב, ג 

ניתן להמשיך לרשום שחקנים שלא רשומים כלל בליגה ו/או להעביר שחקנים שרשומים באותו מועדון מקבוצה אחת לשניה בתוך המועדון, 

ובתנאי שהשחקן אינו יורד ליגה* והוא לא שיחק אף משחק ליגה עד למועד ההעברה.

אישור זה תקף עד לשני הסיבובים האחרונים. בשני הסיבובים האחרונים לא יאושרו העברות.  

כמו כן, כל עוד המצב הבטחוני נמשך, לא ינתנו קנסות לגבי אי הופעות קבוצתיות ו/או של יחידים, אשר יוכרו כאי הופעות מוצדקות הקשורות לשעת החירום.


*ניתן לעשות זאת, כפי שהיה נהוג עד כה, בין הסיבוב השלישי לרביעי. זאת בהתאם לכללי הליגה פרק ג' סעיף 12.