מכרז לניהול פרויקט (זכיינות) "שחמט לכל ילד"

האיגוד הישראלי לשחמט בשיתוף עם מפעל הפיס והרשויות המקומיות יפעיל בשנת הלימודים 2023-2024, את פרויקט "שחמט לכל ילד" המבוסס על מודל לפיו תלמידי כיתות א-ג בבתי ספר וגן חובה ביישובי הפריפריה. לצורך מימוש הפרויקט וניהולו השוטף, בערים השונות, מוציא האיגוד הישראלי לשחמט מכרז באמצעותו ניתן להגיש מועמדות לשמש כזכיינים להפעלת הפרויקט. הגשה עד לתאריך 1.12.2023 בחצות. מצורפת רשימה עם הרשויות ששנגשו למכרז כולל מס' כיתות מבוקש בכל רשות.