הכנת דוח ספורטאים לשנת 2024

מנהלי המועדונים שלום! קיבלנו דוח ספורטאים לשנת 2024. כדי שתקבלו את מירב התמיכה, אני מבקשת מכם שיתוף פעולה!


אני מצרפת טבלת אקסל למילוי פרטי מאמנים/מדריכים שמועסקים במועדון שלכם. 

תמלאו בבקשה את הפרטים בדיוק כמו שמופיעים בדוגמה שבתוך הטבלה. (יש למחוק את הדוגמה)

כל מדריך/מאמן נותן לעמותה ניקוד.

נא לשלוח את כל הפרטים.

הטבלאות עם פרטים חסרים נכון לא ייכנסו לדוח!

תשלחו לי בחזרה למייל עד ל05.11 

[email protected]

דינה
פרטי מאמנים דוח אקסל