סיכום של התחרות הסגורה לציון רב-אמן, ירושלים, אוגוסט 2023