ליגה עילית וארצית לנוער - עדכונים

שימו לב לעדכונים הקשורים לליגה עילית לנוער לשנת 2024 כולל סדרי עליה מליגה ארצית לעילית.


לאחר שהנהלת האיגוד אישרה אתמול את השינויים הקשורים לליגה עילית לנוער,

להלן עקרי השינויים (תקפים אך ורק לשנת 2024)

1. 18 קבוצות בליגה העילית מחולקות ל3 בתים: צפון, דרום ומרכז יום חול.

2. כל בית משחק 5 משחקים.

3. תאריכי המשחקים: 

   21.09 (23.09)

   12.10 (14.10)

   26.10 (28.10)

   09.11 (11.11)

   30.11 (02.12)

4. קביעת מנצחות: בסיום הליגה יערך מפגש משולש בין 3 הזוכות (הראשונות מכל מחוז) כדי לקבוע מקומות 1-3.

האלופה תהיה הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר מבין שלוש.

5. סדרי עליה: שש הקבוצות הראשונות בליגה הארצית (הראשונה מכל מחוז) תתמודדנה ביניהן (בזוגות) במשחקי מבחן לעליה לליגה העילית. 

שלוש המנצחות תעלנה לליגה העילית.

6. סדרי ירידה: חמש קבוצות מהליגה העילית תרדנה לליגה הארצית, כדלקמן: שלוש הקבוצות שסיימו במקום השישי והאחרון בכל בית תרדנה, 

ובנוסף תרדנה שתי קבוצות מתוך השלוש שסיימו במקום החמישי. שלוש הקבוצות הנ"ל תתמודדנה ביניהן בתלת קרב בשיטת ליגה והקבוצה 

שתזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר מבין השלוש תישאר בליגה העילית. שתי האחרות ירדו.

7. שוברי שוויון (לקביעת האלופה והיורדות): 

במקרה של שוויון בין שתי קבוצות:

א. התוצאה ביניהן

ב. על פי עדיפות ניצחונות בלוחות העליונים.

ג. משחק בזק קבוצתי על פי פרק ב' סעיף 4.

במקרה של שוויון בין שלוש קבוצות: התרת השוויון כנ"ל ללא סעיף א'.

8. תאריכי מבחנים לליגה עילית (לקביעת מנצחות ומבחני ירידה): 

    14.12             מפגש ראשון (דרום מול צפון)

    21.12             מפגש שני     (מרכז מול דרום)

    28.12             מפגש שלישי (צפון מול מרכז)

9. כללי הליגה עודכנו בהתאם.

10. רישום קבוצות לליגה העילית הושלם. 

      רישום שחקנים מסתיים ב10.09.2023

11. ניתן לערער על השיבוץ עד התאריך 16.08 (כולל)


* ליגה עילית: החלוקה למחוזות וגם ההגרלה  פורסמו באתר האיגוד.

לנוחיותכם, אני מפרסמת את כל הפרק (פרק י') מכללי הליגה המעודכנים לעונה הזאת.

פרק י – ליגות לנוער

1. כללי

הכללים המופיעים בפרק זה מתייחסים לליגות לנוער בלבד. בכל מקרה של סתירה בין הכללים בפרק זה לכללים המפורטים בפרקים אחרים של כללי הליגה, הכללים בפרק זה הם המחייבים.

2. מבנה הליגות

(א) הליגות לנוער תחולקנה לשלוש רמות: עילית, ארצית ומחוזית.

(ב) בשנת 2024 ישחקו 18 קבוצות בליגה העילית אשר תחולקנה ל- 3 מחוזות של 6 קבוצות. שש הקבוצות בכל מחוז תשחקנה ביניהן בשיטת ליגה של 5 סיבובים.

לאחר סיום שלב המחוזות יערך מפגש משולש, בשיטת ליגה, בין שלוש הזוכות במקום הראשון מכל מחוז.

האלופה תהייה הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר מבין השלוש.

החל משנת 2025 תחזור הליגה העילית למבנה של 16 קבוצות בשני בתים.

(ג) מילוי מקום בליגות לנוער יהיה בסדר עדיפות כמו בליגות לבוגרים (פרק ב' סעיף 6).

(ד) הליגה הארצית תחולק ל6 מחוזות.

(ה) לליגה המחוזית הרישום יהיה פתוח, הליגה תחולק למחוזות של 4-6קבוצות. במקרים בהם לא מתאפשר שיבוץ של מחוז עם מרחק של פחות מ-40 ק"מ בין הקבוצות המשתתפות, מנהלת הליגה תהיה רשאית פיצול מחוז בו העליה לליגה הארצית תוכרע במשחק הצלבה בין שני תתי מחוזות.

(ו) שש הקבוצות הראשונות בליגה הארצית (הראשונה מכל מחוז) תתמודדנה ביניהן (בזוגות) במשחקי מבחן לעליה לליגה העילית. שלוש המנצחות תעלנה לליגה העילית.

(ז) חמש קבוצות מהליגה העילית תרדנה לליגה הארצית, כדלקמן: שלוש הקבוצות שסיימו במקום השישי והאחרון בכל בית תרדנה, ובנוסף תרדנה שתי קבוצות מתוך השלוש שסיימו במקום החמישי. שלוש הקבוצות הנ"ל תתמודדנה ביניהן בתלת קרב בשיטת ליגה והקבוצה שתזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר מבין השלוש תישאר בליגה העילית. שתי האחרות ירדו. סדרי הירידה לליגה המחוזית יקבעו בתחילת העונה ע"י מנהל הליגה. 

(ח) במקרה של שוויון בין שתי קבוצות:

א.התוצאה ביניהן

ב.על פי עדיפות ניצחונות בלוחות העליונים.

ג.משחק בזק קבוצתי על פי פרק ב' סעיף 4.

במקרה של שוויון בין שלוש קבוצות: התרת השוויון כנ"ל ללא סעיף א'.

3.תנאי השתתפות

(א) בליגות לנוער יוכלו לשחק רק שחקנים שגילם פחות מ-18 שנים בתאריך ה-1.1 של השנה בה משוחקת הליגה (בהתאם להגדרת מנהל הספורט ומועצת ההימורים).

(ב)שחקן רשאי להירשם לקבוצה אחת בליגה לנוער ובמקביל לקבוצה אחת בליגה הרגילה, בתנאי ולמועדון בו רשום אין קבוצה רשומה בליגה לנוער. במידה ולמועדון בו השחקן משחק יש קבוצה בליגה לנוער, רשאי לשחק אך ורק בקבוצה זו, במידה ולמועדון המדובר אין קבוצה בליגה לנוער, מותר לצרפו לצורך ליגה זו למועדון אחר כדי שיוכל לשחק. צירוף זה לא ישנה את שיוך השחקן לרישום בהמשך. החל מעונת 2022-23, לא יצורף יותר משחקן אחד לקבוצה לפי סעיף זה.

4.רישום שחקנים מאוחר

(א) ניתן לרשום עד שני שחקנים ברישום מאוחר לליגה המחוזית, בכל שלבי העונה פרט לשני המפגשים האחרונים, בתנאי שלא יהיו בעלי מד כושר גבוה מ-1300, זאת מבלי לפגוע בסעיף 12, פרק ג'

5. סדר הקרבות והמפגשים

(א) המפגשים יתקיימו על 4 לוחות.

(ב) בליגות העילית והארצית, קצב המשחקים יהיה כמו בליגות א' וב', 90 דקות לשחקן בתוספת 30 שניות למסע מהמסע הראשון. (יועבר לפיד"ה למד כושר בינ"ל).

בליגה המחוזית, קצב המשחקים יהיה 50 דקות לשחקן + 10 שניות תוספת מהמסע הראשון כמו בליגה ג'.

למען הסר ספק, קצב 50 דקות+10 שניות הינו קצב משחקים מלא על פי חוקי הפיד"ה ועל כן לא חלים עליו כללי קצב מהיר.

(ג) בימי חול יחלו המשחקים בשעה 18:30. בימי שבת יחלו המשחקים בשעה 10:00.

(ד) קבוצה שהשיגה 2.5 נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים תזכה בחצי נקודה בונוס.

6. עונשים

(א) קבוצה בליגה העילית ש:

(1) לא הופיעה למפגש ליגה אחד וכן נרשמו לה 2 אי הופעות אישיות או

(2) נרשמו לה 5 אי הופעות אישיות

תורחק מהליגה לאותה העונה (ותורד לליגה הארצית).

(ב) קבוצה בליגה הארצית ש:

(1) לא הופיעה למפגש ליגה אחד וכן נרשמו לה 2 אי הופעות אישיות או

(2) נרשמו לה 5 אי הופעות אישיות

תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה (תורד לליגה המחוזית).

7. קנסות

(א) הקנס על אי הופעה קבוצתית בליגה העילית לנוער יעמוד על 700 ₪.

(ב) הקנס על אי הופעה קבוצתית בליגה הארצית לנוער יעמוד על 350 ₪.

(ג) הקנס על אי הופעה קבוצתית בליגה המחוזית לנוער יעמוד על 200 ₪.

(ד) בליגה העילית: יוטלו קנסות על אי הופעה אישית של שחקן בודד החל מאי ההופעה האישית השניה. שיעור

     הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי-הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות ועוד 10%.

(ה) בליגה הארצית והמחוזית: יוטלו קנסות על אי הופעה אישית של שחקן בודד החל מאי ההופעה האישית השלישית.

     שיעור הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי-הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות ועוד 5%.

(ו) על דיווח כוזב ועדת משמעת תקבע את העונש, כאשר הקנס שיוטל יהיה לפחות כפול מהקנס על אי הופעה

      קבוצתית לאותו מפגש.