קול קורא

מינהלת הליגה תקיים בקרוב דיון מקיף בהצעות לשינויים בכללי הליגה לקראת עונת 2024. מנהלי מועדונים, ראשי קבוצות, וכלל שחקני הליגה, מוזמנים בזאת להציע שינויים בהסתמך על כללי הליגה הקיימים המופיעים באתר. בכל מקרה שהדבר אפשרי יש לציין את הסעיף הספציפי בכללי הליגה אליו מתייחסת ההצעה לשינוי. מינהלת הליגה תדון בכל בקשה שתגיעה אליה עד ל-31 באוגוסט 2023. הצעות שיאושרו על ידי המינהלת תועברנה לאישור הנהלת האיגוד. את ההצעות לשינוי יש להעביר במייל לחתום מטה. בתודה מראש יואל תמנליס יו"ר מינהלת הליגה מייל: [email protected]