פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים

מצורף פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים 19/04/2023