רישום קבוצות לליגות נוער 2024 - ארצית ומחוזית

נפתח הרישום לליגות נוער ארצית ומחוזית עונת 2023-2024. בכל הליגות רשאים לשחק שחקנים עד שנת 2005 כולל.


ראשי מועדונים, מנהלי קבוצות ושחקנים יקרים.

להלן לוח הזמנים לרישום לליגות נוער עונת 2023-2024.


1. רישום קבוצות:

 ליגה ארצית מה-04/07/2023 עד ה05/8/2022.

 ליגה מחוזית מה04/07/2023 עד ה15/09/2023.

2. רישום שחקנים והזנת הרכבים: 

 ליגה ארצית עד ה20/8/2022.

 ליגה מחוזית עד ה01/10/2023.

3. קיום משחקי הליגה: 

  ליגה ארצית 07/09/2023-23/12/2023, מבחנים 28/12/2023 - 30/12/2023

  ליגה מחוזית 12/10/2023-13/01/2024, מבחנים 25/01/2024-27/01/2024


נא להקפיד על לוח הזמנים ולהימנע מדחיות לרגע האחרון של הכנסת הרכבים וכיו"ב.

אי הכנסת הרכבים בזמן יגררו קנסות.


לאחר פרסום השיבוצים וההגרלות, ניתן יהיה לערער על שיבוצים בליגות הנוער תוך 7 ימים.

להלן תאריכי סיבובים לכל הליגות:


ליגה ארצית:

1. 07/09/23 09/09/23

2. 21/09/23 23/09/23

3. 12/10/23 14/10/23

4. 26/10/23 28/10/23

5. 09/11/23 11/11/23

6. 30/11/23 02/12/23

7. 21/12/23 23/12/23


ליגה מחוזית:

1. 12/10/23 14/10/23

2. 26/10/23 28/10/23

3. 09/11/23 11/11/23

4. 23/11/23 25/11/23

5. 30/11/23 02/12/23

6. 21/12/23 23/12/23

7. 11/01/24 13/01/24
תודה ובהצלחה לכולם.


דינה זלטין,

מנהלת הליגה