האסיפה הכללית 2023


שלום לכולם,

1) מצורפים 4 קבצים עם הצעות לשינויי בתקנון אשר נבדקו ע"י יועץ משפטי.

2) מצורפת הצעה אחת לנושאים לדיון (שאינון שינוי תקנון)

3) מצורף קובץ עם דו"ח כספי

4) מצורף קובץ עם דו"ח מילולי

הצעות לשינוי תקנון הוצע ע"י ועדת תקנון

הצעות לשינוי תקנון הוצע ע"י עדי להב

הצעות לשינוי תקנון הוצע ע"י אורי בלאס

הצעות לשינוי תקנון הוצע ע"י פז אבינרי

נושאים לדיון הוצע ע"י עמירם קפלן

דו"ח כספי 2022

דו"ח מילולי 2022