פרסום ציונים של קורס שיפוט

להלן הציונים של משתתפי קורס שיפוט בהדרכתו של אלון כהן מהמבחן שהתקיים ב16.06.2023. ברכות לכל המשתתפים ועוברים!


ת.ז      ציון

2783 - 71

6864 - 72

4867 - 72.5

4506 - 78

7783 - 78.5

9716 - 78.5

2033 - 81.5

9062 - 83

9984 - 91

8866 - 91