האסיפה הכללית - רשימת קולות מועדונים

מצורפת בזאת רשימת קולות מועדונים לאסיפה הכללית.


קולות מועדונים 2023

ניתן להגיש ערעור על מספר קולות שנרשמו למועדון עד התאריך 07.06.2023. את הערעור יש לשלוח למייל של דינה זלטין

[email protected]