פרסום ציונים של קורס שיפוט

להלן הציונים של משתתפי קורס שיפוט בהדרכתו של אלון כהן מהמבחן שהתקיים ב12.05.2023. ברכות לכל המשתתפים ועוברים!


3340: ציון 82.

1182: ציון 80.

7609: ציון 79.

8099: ציון 78

0671: ציון 69

3776: ציון 65.5

2022: ציון 62.

5157: ציון 61.5

6166: ציון 56.

2923: ציון 53.