האסיפה הכללית 2023 - מידע כללי

בתאריך 28/6/2023, יום ד', בשעה 17:00, תתקיים האסיפה הכללית של האיגוד הישראלי לשחמט לשנת 2023 . התייצבות החל מהשעה 15:30. מקום האסיפה : רח' טאגור 26, תל אביב


שלום לכולם,

1) מצורפת בזאת ההזמנה הרשמית של האסיפה הכללית לשנת 2023, בליווי מידע כללי ולוחות הזמנים הרלוונטיים.

2) קובץ עם מספר הקולות הכללי לאסיפה בחלוקה לפי מועדונים יפורסם לא יאוחר מ31.05.2023 .

מומלץ למנהלי וראשי המועדונים לעיין בתקנון האיגוד בסעיפים הנוגעים לאסיפה הכללית (פרק8). ניתן להוריד את התקנון מטה.

3) מצורף קובץ עם סדר יום לאסיפה הכללית.

4) הצעות לשינוי תקנון ולנושאים לדיון יש להגיש במייל [email protected] בקובץ וורד, בהתאם ללוח הזמנים המופיע בהנחיות המופיעות בהזמנה.

יש לציין את שם המגיש, מספר שחקן, סעיף בתקנון בו מוצע השינוי, השינוי המוצע ונימוק לשינוי המוצע.

5) מצורף טופס ייפוי כח להצבעה ביום האסיפה. נא לשלוח במייל [email protected] את הטפסים החתומים

על ידי מורשה חתימה במועדון בלבד. ניתן להגיש גם ביום האסיפה.

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדי האיגוד במייל או בטלפון.

בברכה,

דינה זלטין 

הזמנה לאסיפה הכללית

יפוי כוח

סדר יום האסיפה

תקנון האיגוד