28 ליוני - האסיפה הכללית

תשמרו את התאריך! ב28 ליוני תתקיים האסיפה הכללית. כל הפרטים יתפרסמו בהמשך.