לוח תחרויות נוער תשפ"ג - עדכונים

קבלו את הטבלה המעודכנת נכון להיום. השינויים העיקריים: 1. אליפות העולם ונוער בקצב מהיר ובזק שמתקיימת בבאטומי הינה בתאריכים 5-12.6.23. 2. מיקומי אליפויות הנוער עודכנו בהתאם לזוכים במכרזי הנוער. מצ"ב הקובץ.