עדכונים בדבר אליפות הארץ לנוער לבנות

שלום רב! להלן עדכונים בדבר אליפות הארץ לנוער לבנות (לוחות זמנים, איחודי תחרויות והגרלות)
הרינו להביא לידיעתכם את החלטות ועדת נוער בדבר גמר אליפות הארץ לנוער:

גיל 8 בנות - תחרות הבנות שמנתה רק 3 בנות תאוחד עם תחרות הבנים. יצוין כי הלו"ז לא השתנה.

גיל 10 בנות - תחרות הבנות מונה 10 שחקניות. התחרות עוברת להתנהל בשיטת ליגה של 9 סיבובים. לו"ז התחרות בהתאם ללו"ז הבנים עם הסיבובים הכפולים.

גיל 12 בנות - תחרות הבנות מונה 9 שחקניות. התחרות עוברת להתנהל בשיטת ליגה של 9 סיבובים (עם שחקנית חופשיה בכל סיבוב). לו"ז התחרות בהתאם ללו"ז הבנים עם הסיבובים הכפולים.

גיל 14 בנות - מונה 13 שחקניות. התחרות תתנהל בשיטה השוויצרית ב7 סיבובים עם שוברי שיוויון של שיטת ליגה. אם תצטרף בדקה ה90 שחקנית נוספת, יועברו שוברי השוויון גם כן לאלו של השיטה השוויצרית. לו"ז התחרות לא השתנה.

גיל 16 ו18 בנות - כל תחרות מנתה 5 שחקניות ולכן אוחדו התחרויות לתחרות אחת בעלת 10 שחקניות שיתחרו בשיטת ליגה של 9 סיבובים (שימו לב, סיבוב כפול ב30.3 וב2.4).

תחרויות פתוחות - ללא שינוי בלו"ז כלל.


בברכה,

אלון כהן, מנהל התחרות