דחייה של גביע המדינה 2023

תקציב גביע המדינה טרם אושר ולכן לא יתקיים ב 23.6 אלא יידחה לחודש אוקטובר. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.