החלטה בענינן של גב' מישל קטקוב וגב' מרסל אפרוימסקי