מכרזי נוער לשנת 2023

להלן מכרזי הנוער לשנת 2023 - גם לפרוייקטורים, וגם למועדונים. התחרויות הקרובות- גמרים לנוער. מקום התחרות: כפר הנוער ויצו נחלת יהודה, ראשון לציון (רחוב הבנים 21). הגשת מועמדות לניהול הגמרים עד ה16.02.2023 מצורף מסמך סטנדרטיזציה. תפעלו לפי המסמך.


אנא קראו בעיון את כל המסמכים המצורפים, ובפרט את מסמך הסטנדרטיזציה החדש של וועדת הנוער - ניהול תחרויות הנוער יהיה בכפוף להוראות במסמך.

מועדון\פרוייקטור המעוניין לגשת לאחד או יותר מהמכרזים ישלח את טופס הגשת המועמדות  לכתובת [email protected]

לשאלות ופרטם נוספים יש לפנות לדינה זלטין, בדוא"ל [email protected] 


מכרזים לשנת 2023

טופס הגשת מועמדות למכרז

נוהל הפרטת תחרויות

נספח לנוהל הפרטת תחרויות

מסמך סטנדרטיזציה ועדת הנוער