פרוטוקול ועדת חוקה ושיפוט - 01.02.2023‎‎

ראו את הפרוטוקול המצורף