ליגות נשים עונת 2023

מינהלת הליגה מכריזה בזאת על פתיחת הרשמה (קבוצתית) לליגת נשים 2023.


הליגה תשוחק בשתי רמות: ליגה לאומית וליגה ארצית.


הליגה הלאומית תתקיים בסוף שבוע 6-8 ביולי. את הליגה הארצית אנו מתכננים להתחיל במידת

האפשר כבר בשבת 18 במרץ (חמישי 16 במרץ).

ראשי המועדונים והקבוצות מתבקשים לעיין בכללי הליגה פרק ט (ליגה לנשים) בו נערכו מספר

שינויים חשובים.

ככלל, קבוצה חדשה תירשם לליגה הארצית. לגבי קבוצה חדשה אשר ממוצע מד הכושר של

השחקניות שלה ב-4 הלוחות הראשונים הוא 1700 ומעלה (על פי מד הכושר הישראלי האחרון

שפורסם בעת ההרשמה) מנהל הליגה יהיה רשאי לשבצה ישירות בליגה הלאומית. בהליך זה

נדרשת הקבוצה המבקשת להשתלב ישירות בליגה הלאומית, להעביר למנהלת הליגה את שמות ומד

הכושר של 4 הלוחות הראשונים, כבר בשלב ההרשמה הקבוצתית.

בליגה ארצית ישחקו על 3 לוחות כאשר בכל מפגש שני משחקים בקצב של 50 דקות + 10 שניות

למסע.

בשלב זה פתחנו את ההרשמה בליגה הארצית בחלוקה לשלושה מחוזות (צפון, מרכז, דרום) –

המתכונת והחלוקה הסופית לבתים של ליגה זו תקבע בהתאם לנתוני ההרשמה.

הרשמת הקבוצות עד ל 20 בפברואר.