פרוטוקול של ועדת המחוננים מתאריך 15.11.2022

ראו את הקובץ המצורף