הזמנה למוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאים למגזר הדרוזי

נפתח מחוז נוסף למוקדמות אליפות ישראל למגזר הדרוזי. כל הפרטים בהזמנה המצורפת.