אסיפה כללית שלא מן המניין

להזכירכם, האסיפה הכללית שלא מן המניין תתקיים ב28.12.2022 בשעה 18:00 בזום. (לינק לזום תחתית העמוד) הנכם מוזמנים להשתתף. מצורף קובץ קולות לאסיפה והסבר הסיבה לאסיפה שלא מן המניין.


הנוסח המוצע: לסעיף 9.1.1.1


מהאסיפה הכללית שלא מין המניין המתקיימת בתאריך 28.12.22  ועד הבחירות הבאות באיגוד הישראלי לשחמט, ביוני שנת 2024, מספר חברי הנהלת האיגוד יהיה 18 מתוכם 6 נשים.


לאחר הבחירות ביוני 2024 מספר חברי הנהלה יחזור להיות 15.

נושא האסיפה

קולות לאסיפה הכלליתעל מנת להשתתף באסיפה הכללית לא מן המניין ולהצביע, על כל מנהל מועדון לשלוח יפוי כוח חתום עם פרטי הנציג/ים. הנציג חייב להיות חבר של אותו מועדון ובעל כרטיס שחמטאי. 

את יפוי כוח יש לשלוח למייל [email protected] עד יום שני 26.12.22. 

מי שלא ישלח  יפוי כוח בזמן לא ישתתף בהצבעה.

טופס יפוי כוח

פרטים על המועמדות

לינק להשתתפות בזום האסיפה-


https://us06web.zoom.us/j/89644218344?pwd=cjRqY2JjS1JWWTRkL2k1UWFkT3lDQT09