הזמנות למוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאים לשנת 2022

הנך מוזמן/ת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט בחתך גילאים. ההזמנות מצורפות