פרויקט המחוננים 2023

ועדת המחוננים של האיגוד הישראלי לשחמט מציגה בזאת את המבנה ואת הקריטריונים של פרויקט המחוננים 2023. הפרויקט במתכונת הזאת יחל לפעול מ-1.01.2023. במקרה של שאלות, הבהרות וכו' יש לפנות ליו''ר הוועדה, מר מיכאל קלנבורג.


פרטים אודות הפרוייקט

נספח

*מותנה באישור תקציבי של הנהלת האיגוד