פרוטוקול הישיבה של ועדת המחוננים מתאריך 7.09.2022

הקובץ מצורף