פרוטוקול ישיבת מנהלת ליגה 21/09/2022

פרוטוקול מינהלת הליגה בנוגע לעליה וירידה מליגה ארצית למחוזית בקישור המצורף