פרוטוקול ישיבת מנהלת ליגה 13/09/2022

פרוטוקול בקישור המצורף