כללי הליגה 2023

להלן כללי הליגה לשנת 2023, הכוללים את השינויים החדשים שאושרו על ידי הנהלת האיגוד בישיבתה ב08.08.2023


כללי הליגה לשנת 2023

שימו לב לשינויים בפרק י' - ליגות לנוער