מועדון פורת שחמט נגד האיגוד הישראלי לשחמט – מינהלת הליגה