פרוטוקול ישיבת מנהלת ליגה 03.05.22

פרוטוקול בקישור המצורף