מכרזי נוער לשנת 2022

להלן מכרזי הנוער לשנת 2022 - גם לפרוייקטורים, וגם למועדונים.


מכרזי פרויקטורים נוער תשפב

מכרזים למועדונים תשפב

נוהל הפרטת תחרויות

נספח לנוהל הפרטת תחרויות

מסמך סטנדרטיזציה - ועדת נוער

טופס הגשת מועמדות למכרז

אנא קראו בעיון את כל המסמכים המצורפים, ובפרט את מסמך הסטנדרטיזציה החדש של וועדת הנוער - ניהול תחרויות הנוער יהיה בכפוף להוראות במסמך. 

מועדון\פרוייקטור המעוניין לגשת לאחד או יותר מהמכרזים ישלח את טופס הגשת המועמדות עד יום חמישי, 10.2.2022 לכתובת [email protected]

לשאלות ופרטם נוספים יש לפנות לשאול ויינשטיין, בדוא"ל [email protected] או בטלפון 0507540424