פרוטוקול ישיבה של ועדת הנוער 18.10.2021

רצ"ב פרוטוקול הישיבה של ועדת הנוער, וכן החלטה בנוגע לאליפות ישראל עד גיל 6 שתתקיים ב5.12.2021