נוהל פניה לועדת fair play

ועדת fair play של איגוד השחמט מפרסמת נוהל פניות לועדה. בכל מקרה של חשד לשימוש באמצעי עזר בתחרויות שחמט בישראל, יש לפעול אך ורק לפי נוהל זה.


נוהל פניה לועדת fair play

טופס פניה לועדת fair play

את הפניה יש להעביר במייל בלבד, ליו"ר הועדה, מר ישראל גלפר בכתוכת [email protected]