סבב אליפות הארץ לבוגרים 2021-2022

האיגוד הישראלי לשחמט מודיע על פתיחת סבב אליפות ישראל חדש - לשנים 2021 - 2022. שימו לב לשינויים ביחס לסבב הקודם - הגדרת שלבים מבחינת מדי כושר שונתה כדי להתאים ללוח הזמנים המקוצר.


לו"ז השלבים:

*מועדון אשר מעוניין לקיים תחרות, מחויב להשתמש בתבנית ההזמנה המצורפת, ולקבל אישור ממשרדי האיגוד במייל [email protected]

שמינית גמר עד מד כושר 1800: ספטמבר-דצמבר 2021

רבע גמר 1800 – 2200 + עולים מהשלב הקודם: ינואר 2022 – אפריל 2022

חצי גמר 2200 ומעלה + עולים מהשלב הקודם: מאי – אוגוסט 2022; יתקיימו 4 בתים: צפון, מרכז, דרום וסבב מרוכז (עד 3 שבועות); ייתכן בית נוסף בירושלים בהתאם לביקוש. (מכרזים יפורסמו). מפתח עליה לפי מדד חוזק, לפחות שני עולים מכל בית

גמר אליפות הארץ 2022 (32 משתתפים): ברבעון האחרון של 2022.

עליה אוטומטית לגמר:

א)שחקן שעבר 2550 במד-כושר ישראלי או פיד"ה סטנדרטי ברבעון הקודם לתחילת סבב חצאי הגמר, משמע עדכוני פברואר, מרץ או אפריל 2022.

ב)במידה ושחקן יעבור את המד-כושר המצוין באחד העדכונים לאחר המצוינים בסעיף א', יהיה רשאי להיכנס לגמר כממלא מקום ראשון.

ג)שחקן שעבר 2500 במד-כושר ישראלי או פיד"ה, יהיה רשאי להיכנס כממלא מקום 11 ואילך.

ד)אלוף הארץ עד גיל 20 לשנת 2022.


• קצב המשחקים: בשמינית ורבע 90+30, בחצי הגמר והגמר 90+30 ועוד חצי שעה לאחר מסע 40. 9 סיבובים בשיטה שוויצרית או ליגה.

• מקדם העלייה בכל השלבים עד חצי הגמר: 1 מכל 5 משתתפים עולה לשלב הבא.

• עד שלב חצי הגמר (לא כולל) ניתן לכל שחקן להשתתף במספר בלתי מוגבל של בתים בכל שלב בו הוא רשאי לשחק עפ"י הכללים.

• לנשים ונוער הקלה של 100 נקודות מד-כושר מהמינימליים שצוינו לעיל עבור כל שלב.

• שחקן עולה אוטומטית לשלב כלשהו אם מד-כושרו, הגבוה מבין הישראלי או הבינלאומי (הרגיל בלבד, לא מהיר או בזק), הוא כנדרש ביום פתיחת התחרות או באחד העדכונים ברבעון הקודם לה.

• אזרח ישראל רשאי לשחק בכל שלבי הסבב, כולל הגמר, גם אם רשום תחת פדרציה זרה (קריטריונים זהים לכללי הליגה הלאומית).

קביעת העולים לגמר אליפות הארץ מבתי חצי הגמר:

1.כל השחקנים שנרשמו לחצי הגמר ידורגו על פי מד הכושר שלהם (כמו בשיטה השוויצרית) – מד-כושר ישראלי נכון ל1 במאי 2022.

2. השחקן המדורג גבוה ביותר יקנה לבית שלו מקום אחד בגמר. זה שמדורג אחריו יקנה לבית בו הוא משחק מקום בגמר. וכך הלאה עד להשלמת מספר השחקנים העולים לגמר.

3.אם יהיה צורך בהשלמת מקומות בגמר, ייקבעו המשתתפים לפי אותה שיטה. ממלאי המקום יקבעו ממשתתפי בתי חצי הגמר בלבד, פרט למקרה בו שחקן עבר את מד-הכושר המקנה עלייה אוטומטית (ראו לעיל).

4.כאשר יחלו כל בתי חצי הגמר אפשר יהיה לדעת כמה שחקנים עולים מכל בית, ומאילו בתים יילקחו ממלאי המקום.

5.השיטה נותנת חשיבות לחוזק השחקנים ותאפשר לשחקנים חזקים רבים לשחק באותו בית ללא חשש. מספר רב של שחקנים חלשים לא יוסיף מקומות בגמר לאותו בית.

6.בשיטה זו לא יחשוב שחקן אם כדאי לו לשחק בבית יותר חלש, כי מספר המקומות שיוקצבו לבית זה יהיה קטן יותר.

7.על אף הנאמר לעיל, מובטח כי מכל בית יעלו לפחות שני שחקנים, ובבית עם 20 משתתפים ומעלה לפחות שלושה, גם אם אינם זכאים לפי מד-הכושר כמצוין בסעיף 2.

8.יתרונה של שיטה זו הוא בפשטותה. אין צורך בשום נוסחה וכל אחד יכול לבצע בעצמו את החישוב.

הזמנת העולים לגמר תהא באחריות האיגוד ומנהל תחרות הגמר, ואינה בסמכות ועדת התחרויות.


סבב אליפות ישראל לנשים:

הסבב יתקיים בשני שלבים

- חצי הגמר ישתתפו שחקניות בעלות מד כושר עד 1800. שחקנית אחת לכל 4 משתתפות תעלה לגמר. התחרויות יהיו בנות 5 סיבובים בקצב 90+30. שלב זה יתקיים בחודשים מאי - יולי 2022

גמר - שחקניות בעלות מד כושר 1800 ומעלה באחד מהעדכונים בשנת 2022 יוכלו לשחק ישירות בשלב הגמר שיתקיים במקביל לשלב הגמר של אליפות ישראל לבוגרים בסוף שנת 2022. 

להורדת הגדרות הסבב בקובץ PDF לחץ\י כאן

תבנית הזמנה לשמינית גמר אליפות ישראל 2021 - 2022

תבנית הזמנה לרבע גמר אליפות ישראל 2021 - 2022