מאמר שחמט יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שחמט עם שארית הפליטה לאחר השואה במחנות העקורים באירופה (המאמר מוקדש ליום השואה תשפ"א ,8.4.2021) מאת: ד"ר שלמה קנדלשיין