פרוטוקול הישיבה של מנהלת הליגה 17.11.2020

מנהלת הליגה התכנסה ב17.11.2020 במשרדי איגוד השחמט. רצ"ב הפרוטוקול.