הזמנת תעודות


שחקנים ושופטים המעוניינים להזמין תעודות דרגה ושיפוט, מוזמנים לשלוח מייל למשרדי האיגוד

לאורית - [email protected]  עם פירוט התעודה המתבקשת.

עלות התעודה - 25 ש"ח. יש להסדיר את התשלום מראש.

הדפסת התעודות תתבצע אחת לרבעון.