מחירון כרטיסי שחמטאי 2019


מחירון כרטיס שחמטאי:

1. מחיר כרטיס בוגר - 380 ש"ח לשנה.

2. מחיר כרטיס נוער וחיילים - 320 ש"ח לשנה.

3. מחיר כרטיס גימלאי גיל 60+ - 320 ש"ח לשנה.

4. מחיר כרטיס גימלאי 80 + - 180 ש"ח לשנה.

5. מחיר כרטיס ילד עד גיל 8 - 180 ש"ח לשנה.

6. מחיר כרטיס נכה (בהצגת תעודה) - 120 ש"ח לשנה.

7. הנחות:

בן משפחה שני - 20% הנחה.

בן משפחה שלישי - 40% הנחה.

קידום השחמט במגזר הערבי (כרטיס שחמטאי חדש):

בוגרים - 200 ש"ח לשנה.

נוער - 120 ש"ח לשנה.


מחירון דמי דירוג -

תחרות שח מהיר או קצב ביניים עד 6 סיבובים - 40 ש"ח.

תחרות שח מהיר או קצב ביניים מעל 6 סיבובים: 60 ש"ח.

תחרות קצב מלא: 10 ש"ח לסיבוב.


יודגש כי החיוב הוא קלנדרי, משמע שחקנים המחדשים כרטיס שחמטאי במהלך השנה ישלמו מחיר מלא.

שחקנים חדשים ישלמו מחיר יחסי מנקודת ההרשמה שלהם ועד סוף השנה. 


בהצלחה!